Spoorwegloods Ooysedijk Nijmegen opgeleverd

  • Datum 13 juni 2017
Spoorwegloods Ooysedijk Nijmegen opgeleverd

De voormalige spoorwegloods aan de Ooysedijk in Nijmegen is recent opgeleverd. De loods heeft in opdracht van eigenaar Rob Huijbers een nieuwe bestemming gekregen met negen woningen. Achter de spoorwegloods wordt de bestaande loods omgebouwd tot nog eens vijf woningen met een atelierruimte. JVZ is als hoofdconstructeur betrokken bij de herontwikkeling. Het ontwerp voor de beide loodsen is van Architectenbureau ARCH I.D. Architecten BNA uit Nijmegen.

In 2011 is al begonnen met de restauratie van de monumentale loods en het realiseren van de woningen. De karakteristieke oude loods is toen helemaal uit elkaar gehaald om een nieuwe fundering te kunnen leggen. Bij de opbouw is zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de monumentale onderdelen.

De bestaande karakteristieke vakwerkspanten zijn geheel gerestaureerd (zie afbeelding). Verder zijn hergebruikt: houten spanten, het bestaande houten dakbeschot en de gordingen, alsmede de dakpannen, een deel van de oorspronkelijke ramen, binnenkozijnen en -deuren en oorspronkelijke houten verdiepingsvloeren.

Voor de spoorwegloods is een afwijkende spantafstand gebruikt en zijn de houten gordingen volgens het principe van een gerberligger uitgevoerd. Daarin zitten op ‘handige’ posities scharnieren, maar de ligger gedraagt zich alsof deze doorgaand is. Dat is met name prettig omdat de doorbuiging hiermee beperkt wordt.

De stalen spanten zijn gedecoreerd met de oorspronkelijke gietijzeren consoles die voorheen dienstdeden als oplegging voor de houten spanten (zie afbeelding). Voor de kapconstructie is grotendeels gebruikgemaakt van de oude houten spanten en op een tweetal nieuwe stalen spanten voorzien van pannen.

Ook nu weer heeft de aannemer het vakwerk voorzichtig uit elkaar genomen en de verschillende onderdelen genummerd zodat ze na grondige restauratie weer op hun oorspronkelijke plaats teruggezet konden worden. Deze zorgvuldige werkwijze geldt ook voor de overige onderdelen van deze unieke vakwerkloods, die na reconstructie weer geheel aan de eisen van deze tijd voldoet. Doordat er destijds in het grootste deel van de spoorwegloods geen verdiepingsvloer was, werd de volle hoogte van het gebouw duidelijk ervaren. Bij de nieuwe opzet is de volle hoogte bewaard gebleven. Bij de herontwikkeling zijn de woningscheidende wanden naast de oorspronkelijke spanten gezet en in iedere woning rond de trap is een ruime vide uitgespaard, waardoor de hoogte en de dakconstructie ook nu weer ten volle tot hun recht komen. Uiteindelijk zijn in de herontwikkelde spoorwegloods negen woningen ondergebracht, die in grootte onderling variëren, waardoor zowel alleenstaanden als gezinnen in deze gerestaureerde loods hun plek kunnen vinden.

Loods A

In 2017 is begonnen met uitvoering van de werkzaamheden aan Loods A.

Oorspronkelijk stonden op het terrein achter de spoorwegloods twee loodsen, daterend uit de dertiger jaren van de vorige eeuw. In het herontwikkelingsproces van de gehele locatie werden deze voor het gemak loods A en loods B genoemd. Loods B is afgebroken, enerzijds vanwege de slechte staat, anderzijds vanwege de regelgeving m.b.t. de herontwikkeling van de locatie.

Loods A wordt momenteel herontwikkeld tot vijf woningen met een atelierruimte aan huis. De loods wordt binnen zijn oorspronkelijke contour met een nieuwe beganegrondvloer bovenop de bestaande fundering en vloer weer geheel gereconstrueerd. Echter met een geheel andere uitstraling dan de oorspronkelijke traditionele gemetselde gevels.

Bij de nieuwe opzet is gekozen voor een draagconstructie van kalkzandsteen en geïsoleerde gevels met een strakke bekleding van zink. Hierdoor wordt een spannend contrast gecreëerd met de vakwerkconstructie van de spoorwegloods. Deze zinken bekleding steekt op de kop van het gebouw door en vormt zo een zinken omranding van de kopgevels, die geheel uit glas bestaan en aldus een schitterend uitzicht bieden op de uiterwaarden. Ter plaatse van de entreepartijen en de kopgevel aan de kant van de spoorwegloods wordt het zink afgewisseld door een houten gevelbekleding, waardoor deze onderdelen apart gemarkeerd worden.

Historie Spoorwegloods

De Spoorwegloods is de laatst bewaarde vakwerkloods, die in de tweede helft van de 19e eeuw door de NS is gebouwd op de toenmalige stationslocatie in de buurt van het Keizer Karelplein. Eind 19e eeuw is een nieuw station gebouwd op de huidige stationslocatie in Nijmegen en werd deze demontabele vakwerkconstructie als bouwpakket verkocht aan een ondernemer, die aan de Waal – die destijds veel dichterbij de Ooysedijk lag – een scheepswerf wilde beginnen. De loods werd omstreeks 1890 op de huidige locatie aan het Ooyse Sluispad weer zorgvuldig in elkaar gezet.

De spoorwegloods heeft verschillende bestemmingen gekend en is meerdere keren verbouwd. De loods deed o.a. dienst als buizenfabriek, fietsfabriek en verschillende metaalbewerkingsbedrijven. Vanaf de jaren zestig tot eind jaren negentig fungeerde het als metaalconstructiebedrijf voor Huijbers Metaalindustie. Daarna is het nog als opslagruimte gebruikt.

Gerelateerde projecten

Spoorwegloods Ooysedijk

Nijmegen