De Maranathaschool wordt uitgebreid met vier lokalen. Vanwege een grote aanwas onder de jongste kinderen ontstond ruimtegebrek. De nieuwbouw wordt zo organisch mogelijk in de bestaande omgeving ingepast, waarbij ‘circulair’ centraal staat. Zo worden alle kozijnen en een trap uit de bestaande bebouwing hergebruikt in de nieuwbouw. Het constructieprincipe sluit aan op de bestaande bebouwing, dus dragende kalkzandsteen met kanaalplaatvloeren en stalen dakplaten als dak. De stabiliteit wordt ontleend aan de windliggers in het dak, in combinatie met kalkzandsteenwanden.