Stedelijk Gymnasium Utrecht

  • Opdrachtgever: Stichting Nuovo Utrecht
  • Architect: RAU Amsterdam
  • Aannemer: BAM Utrecht
  • Bouwmanagement: BOA Amsterdam
  • Omvang: 7.500 m2 Onderwijsgebouw met sportzaal

Het Utrechts Stedelijk Gymnasium (USG) bestaat uit een cluster van 3 kleinere onderwijsgebouwen van ieder twee bouwlagen en een vrijstaande sportzaal.

De verdiepingsvloeren van de onderwijsgebouwen in Utrecht zijn uitgevoerd als vlakke bekistingsplaatvloeren ondersteund door kolommen in een raster van 7,2 x 7,2m. De kolommen zijn hierbij tevens gebruikt als ventilatiekanaal. Hierbij zijn ter plaatse van de verdiepingsvloeren stalen buisaftakkingen gemaakt, waarop de installatieleidingen van de vloer zijn aangesloten. Aan de buitenzijde van de stalen buiskolommen is een prefab betonmantel gerealiseerd waarin leidingen voor electra en data zijn opgenomen.
Kenmerkend voor het ontwerp waren verder een groot aantal scheef geplaatste onderdelen.
Zo zijn de raamkozijnen schuin geplaatst, hellen enkele gevels voorover en zijn in de aula diverse kolommen willekeurig schuin geplaatst.
Tussen de onderwijsgebouwen bevinden zich vides met een glazen gevel- en dakconstructie. Tussen de bouwdelen zijn loopbruggen opgenomen om de verschillende onderwijsgebouwen met elkaar te verbinden.

Voor meer informatie over de integrale kolommen wordt verwezen naar een artikel hierover verschenen in Cobouw, zie ons kopje Media.

Klik hier voor een intervieuw met Thomas Rau, over de toegepast kolommen bij dit project.

Stedelijk Gymnasium Utrecht 0
Stedelijk Gymnasium Utrecht 1
Stedelijk Gymnasium Utrecht 2