De huidige parkeergarage P2 van Gelre Ziekenhuis Apeldoorn, gemaakt van prefab beton, bestaat uit een kelder en begane grondlaag. Bijzonder aan de garage is dat een deel ervan toegankelijk is voor openbaar wegverkeer vanaf de Albert Schweitzerlaan, en dat er een entreezone is voor ‘kiss & ride’. Dit gedeelte blijft gehandhaafd, het overige bouwdeel wordt gesloopt. De nieuwe parkeergarage voor ruim 800 auto’s bestaat uit een kelder, begane grondvloer en een verdieping. De verdieping beslaat ca. 5.500 m², de begane grondvloer is ca. 1.000 m² groter met een aansluitend pleindek voor voetgangers. De voetgangersentree van de parkeergarage wordt gemarkeerd door een fraai vormgegeven luifel boven het hoofdtrappenhuis. In verband met de grote lengte wordt de parkeergarage halverwege gedilateerd, zodat in principe twee afzonderlijk gestabiliseerde bouwdelen ontstaan. Dat geldt ook voor het pleindek en het parkeerdek.

Expertises Parkeergarages