Parkeergarage AZ Jette Brussel

  • Opdrachtgever: APCOA Belgium
  • Architect: Storme Van Ranst Antwerpen
  • Aannemer: Aan de Stegge Twello
  • Bouwmanagement: -
  • Omvang: 10.000 m2

Na een uitgebreide voorselectie heeft Continental Car Parks in samenwerking met haar partners Aan de Stegge Twello en APCOA Belgium de opdracht gekregen om de bestaande parkeercapaciteit van het Belgische ziekenhuis AZVUB te Brussel uit te brieden met circa 500 parkeerplaatsen. Parking 1 zal daarbij nog eens geschikt worden gemaakt voor uitbreiding naar een totale capaciteit van meer dan 1.500 parkeerplaatsen. De aanko-mende zeven jaar zal APCOA Belgium het totale parkeerbeheer voor haar rekening nemen. Continental Car Parks ontwikkelde een nieuw integraal verkeersplan inclusief een bovengrondse, enkellaagse stalen parkeergarage.

Parkeergarage AZ Jette Brussel 0