Uitbreiding OSG West-Friesland

  • Opdrachtgever Stichting onderwijshuisvesting Hoorn
  • Architect Van Hoogevest architecten Amersfoort
  • Aannemer Bouwgroep Dijkstra Draaisma
  • Realisatie 2017

Het project omvat de uitbreiding en verbouwing van OSG West-Friesland in Hoorn in opdracht van Stichting onderwijshuisvesting Hoorn. JVZ is hoofdconstructeur voor dit project.

De nieuwbouw bestaat deels uit twee bouwlagen en voor het overige deel uit een bouwlaag. Tevens wordt een loopbrug tussen de bestaande bebouwing gerealiseerd.

De hoofddraagconstructie is een geschoorde staalconstructie. Zowel de dakvloer als de verdiepingsvloer bestaat uit een kanaalplaatvloer (zonder druklaag) opgelegd op geïntegreerde stalen balken. Door verschillende aansluitingen met het bestaande gedeelte heeft de verdiepingsvloer diverse hoogtesprongen. De begane grondvloer bestaat uit een geïsoleerde kanaalplaatvloer opgelegd op funderingsbalken.
Gezien de grondslag ter plaatse wordt het gebouw gefundeerd op palen. Hieraan ligt het funderingsadvies van IJB geotechniek ten grondslag. Het oorspronkelijke monumentale schoolgebouw is op houten palen gefundeerd. Om de bestaande fundering zoveel mogelijk te ontzien is gekozen voor een trillingsvrije geschroefde grond verdringende paal.

Gevels

De gevels worden uitgevoerd in glazen puien. Daarom wordt het dak op een hogere veranderlijke belasting (2,50kN/m2) bepaald. De maximale dakrandhoogte is 250mm. In het geval van verstopte HWA’s zal het hemelwater over de dakrand stromen.

Loopbrug

Tussen de twee bestaande gebouwen van het schoolcompl wordt een verbinding op het niveau van de 1e verdiepingsvloer gerealiseerd in de vorm van een overdekte loopbrug. Deze loopt over de Bontekoestraat heen. De vloer van de loopbrug bestaat uit een staalplaat betonvloer. Het dak wordt opgebouwd met stalen dakplaten, isolatie en dakbedekking. De overspanning wordt gerealiseerd door de staalconstructie als vakwerkligger uit te voeren.

Verbouwing

De constructieve aanpassingen van de bestaande gebouwen van OSG West-Friesland bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Het plaatsen van drie luchtbehandelingskasten op het dak van gebouw III. Het betreft een 220mm dikke (voorgespannen) betonvloer.
  • Het plaatsen van een luchtbehandelingskast op het dak van gebouw III. Het betreft een dak bestaande uit een houten balklaag. De kast moet centraal boven de stalen kolom geplaatst worden en de balklaag moet plaatselijk versterkt worden.
  • Het plaatsen van vier luchtbehandelingskasten op het dak van gebouw II. Het betreft een 110mm dikke betonvloer gecombineerd met geïntegreerde betonbalken. Door de geringe dikte van de betonvloer moeten de kasten met een stalen frame rechtstreeks boven de betonbalk gepositioneerd worden.
  • Bij de kantine (gebouw II, voormalige gymzaal) worden sparingen in het bestaande metselwerk gemaakt. Dit metselwerk staat tussen betonkolommen. De opvang van het bovenliggende metselwerk wordt gerealiseerd middels een staalconstructie.
  • Bij de wanden in de kleedruimtes van de gymzaal (gebouw VI) worden doorbraken gerealiseerd. Om het staaldak op te vangen, worden ook hier een aantal stalen liggers toegepast.
Uitbreiding OSG West-Friesland 0
Uitbreiding OSG West-Friesland 1
Uitbreiding OSG West-Friesland 2
Uitbreiding OSG West-Friesland 3

Gerelateerde projecten

Nieuwbouw brede school in didam

Didam

Fontys Sporthogeschool Eindhoven

Eindhoven

Nieuwbouw Praktijkschool PRO Nijmegen

Nijmegen

Nieuwbouw MBO College Poort Almere

Almere

Gerelateerd nieuws