Oranjerie Interart Beeldentuin

  • Opdrachtgever: Enicon Massief Bouwen b.v.
  • Architect: Witteveen Amsterdam b.v.
  • Aannemer: Enicon Massief Bouwen b.v.
  • Bouwmanagement: -
  • Omvang: 275 m2

Door storend invallend zonlicht voldeed de oude oranjerie in Heeswijk niet meer als galerie voor beeldende kunst. De architect heeft dit opgelost door de gevels gesloten te maken tot 50 cm onder het dak. De resterende strook is volledig van glas. De hoeken en entreezijde zijn eveneens volledig van glas waardoor spannende doorkijkjes naar de beeldentuin ontstaan. Door het dakoverstek wordt direct zonlicht op de kunstwerken voorkomen.
Het constructieve ontwerp bevat ondanks de kleinschaligheid een aantal bijzonderheden. Allereerst zijn gevel- en binnenwanden en daken van massief hout opgebouwd uit kruislaags verlijmde lamellen. Het 248 mm dikke dak overspant tot 9,6 m en wordt gedragen door in de spouw opgenomen stalen kolommen. Stabiliteits­krachten worden door het dak afgegeven aan de kolommen die op hun beurt de krachten juist onder het glas via boutverbindingen afdragen aan de 94 mm dikke gevelwanden.
Een tweede bijzonderheid heeft te maken met de maximale plaatafmetingen. De dakplaten “balanceren” op de kolommen. Om te voorkomen dat er labiel evenwicht ontstaat worden de dakplaten aan de bovenzijde gekoppeld door een strook hout. Ter plaatse van de plaatnaden worden 25 cm lange snelbouw­schroeven aangebracht die als een soort “ophangwapening” fungeren. Zo lijkt het dak te zweven boven het glas.

Oranjerie Interart Beeldentuin 0
Oranjerie Interart Beeldentuin 1
Oranjerie Interart Beeldentuin 2
Oranjerie Interart Beeldentuin 3
Oranjerie Interart Beeldentuin 4
Oranjerie Interart Beeldentuin 5