Nieuwbouw Slachterij Vion

  • Opdrachtgever Vion Food Group
  • Architect RBK Food Group
  • BREEAM-adviseur Linneman Bouw en Advies
  • Realisatie 2017-2018

Nieuwbouw van een slachterij aan de Curieweg in Leeuwarden in opdracht van vleesproducent Vion Food Group. JVZ is hoofdconstructeur voor dit project. De slachterij wordt duurzaam gebouwd volgens de richtlijnen van BREEAM

Het slachthuis krijgt een capaciteit van 2500 runderen per week. Naast de slachterij komt er een verdieping met kantoren, kantine, technische dienst e.d. In het vrijstaande gebouw is de portiersloge en de wasstraat gevestigd. Er bevinden zich geen kelders onder het gebouw, behalve de mestkelder onder de stal en een drietal prefab kelders in de waterzuivering. Opvallend onderdeel wordt een glazen gang door delen van het slachthuis.

Hoofddraagconstructie en stabiliteit

De hoofddraagconstructie van alle bouwdelen bestaat uit een vrijstaande geschoorde staalconstructie, met stalen dakplaten en verdiepingsvloeren uitgevoerd als kanaalplaatvloeren met druklaag. In het dak van alle bouwdelen zijn stalen windverbanden opgenomen. Rondom zijn in de gevels van de bouwdelen stalen windverbanden opgenomen. De windverbanden grijpen hoger aan op de stalen kolommen in verband met de betonnen stootbanden in de productieruimten. Hiermee is de stabiliteit gewaarborgd.

Daken, verdiepingsvloeren en hangbanen

De dakconstructie bestaat uit stalen dakplaten. De stalen dakplaten fungeren als kipsteun voor de dakliggers. Op het dak is rekening gehouden met zonnepanelen.

De verdiepingsvloer bestaat uit een kanaalplaatvloer en rust op stalen liggers onder de vloer. De vloeren worden gekoppeld aan de staalconstructie met sleuf- en deuvelsparingen.

In het gebouw bevinden zich eveneens hangbanen. De liggers voor de hangbanen in de slachthal hebben ook een functie in de stabiliteit van dit bouwdeel. De gevels worden uitgevoerd in verticale sandwichpanelen.

Beganegrondvloer en fundering

De beganegrondvloer wordt uitgevoerd in een in het werk gestorte puntvormig ondersteunde betonvloer van 300 mm dik. Plaatselijk worden goten en putten in deze vloer toegepast. De vloer van de containerruimten en de waterzuivering liggen ongeveer op maaiveld. Deze vloeren zijn uitgevoerd als een monoliet in het werk gestorte puntvormig ondersteunde betonvloer.  De stalvloer bestaat uit een prefab betonnen roostervloer, die rust op prefab betonnen tussenwanden en de in het werk gestorte funderingsbalken.

De nieuwbouw wordt gefundeerd op vibropalen. Een deel van het gebouw (waterzuivering/tankenpark met buitenterrein, wasstraat/portiersloge en weegbrug) bevindt zich onder de hoogspanningsmasten. In dit invloedsgebied worden stalen buispalen toegepast vanwege de werkhoogte.

Buitenterrein Vion

Op het buitenterrein van de runderslachterij is een tankenpark aanwezig voor de sprinklertank met pompgebouw en influenttank. Hier bevindt zich ook een kadaverbak. Daarnaast zijn er op het terrein enkele vloeistofdichte onderheide betonnen buitenvloeren opgenomen. Tussen de waterzuivering en de wasstraat wordt een gevelscherm toegepast van circa 6 meter hoog.

De portiersloge en wasstraat vormen een apart bouwdeel in het project. Dit is opgebouwd in een staalconstructie met stalen dakplaten. Rondom zijn windverbanden opgenomen in de gevels/binnenwand voor de stabiliteit. De begane grond is uitgevoerd als een puntvormig ondersteunde betonvloer. De fundering van de portiersloge en wasstraat wordt i.v.m. de ligging onder de hoogspanningsmast met stalen buispalen uitgevoerd.

De weegbrug wordt uitgevoerd als prefab weegbrug. Ook hier wordt de fundering van de weegbrug – vanwege de ligging onder de hoogspanningsmast – met stalen buispalen uitgevoerd.

BREEAM: very good

Bij de nieuwbouw van de runderslachterij in Leeuwarden is als ambitieniveau BREEAM Very Good gesteld. Denk hierbij aan het gebruik van de materialen, gebouwinstallaties en toekomstbestendigheid. Voor energiebehoud zijn o.a. de vloeren, gevels en daken in hoge isolatiewaarden verwerkt.

Nieuwbouw Slachterij Vion 0
Nieuwbouw Slachterij Vion 1
Nieuwbouw Slachterij Vion 2
Nieuwbouw Slachterij Vion 3
Nieuwbouw Slachterij Vion 4

Gerelateerde projecten

Slachterij Hutten Heeten

Heeten

Nieuwbouw Ameco in Apeldoorn

Apeldoorn

Nieuwbouw voor Hems in Oss

Oss

Gerelateerd nieuws