Aan de Doctor Schaepmanstraat worden 38 nieuwe woningen in verschillende huurklassen gebouwd voor woningcorporatie Vivare. Er komen 29 ruime eengezinswoningen en 9 levensloopbestendige woningen met badkamer en slaapkamer op de begane grond. Met deze nieuwbouw ontstaat meer woonvariatie in de wijk.

Nieuwbouw 38 woningen Vivare 0