Nieuwbouw van een mobiliteitshub Grunobuurt in Groningen. (circa 160 parkeerplaatsen) Deze parkeergarage bestaat uit 9 split-level parkeerlagen welke onderling over een halve verdieping verspringen, met een verdiepingshoogte is 3 meter. Het hoogste parkeerdek bevind zich op 13,5meter boven peil. De draagconstructie van de parkeergarage bestaat uit een geschoorde staalconstructie met vloeren van TT-platen zonder druklaag. De parkeergarage wordt voorzien van een opzichzelfstaand prefab betonnen trappenhuis. Op de begane grond is er ruimte voor commerciële functies.

Mobiliteitshub Grunobuurt 0