Bedrijfsverzamelgebouw aan de Ceintuurbaan

Nieuwbouw bedrijfsgebouw inclusief 31 units gelegen aan de Ceintuurbaan te Zwolle is inmiddels gereed. Het bouwwerk omvat in totaal 8.830 m², de gebouwhoogte vanaf maaiveld is circa 8,8 m ter plaatse van de kantoren.

Er zijn 31 kantoor- en bedrijfsunits gebouwd met een oppervlakte variërend van 100 m² tot 500 m². De hoofddraagconstructie bestaat uit een geschoorde staalconstructie opgebouwd uit liggers en kolommen. De verdiepingsvloeren van de kantoren bestaan uit kanaalplaten, met een gewapend betonnen druklaag. Horizontale belasting wordt via schijfwerking van de vloeren afgevoerd via windblokken naar de fundering van het gebouw.

Inmiddels is de bouw opgeleverd en zijn de units in gebruik.