Voor DHL Parcel Amsterdam is een nieuw sorteercentrum gebouwd. Opdrachtgever en aannemer is Aan de Stegge Twello. JVZ Ingenieurs is ingeschakeld als hoofdconstructeur van de bedrijfshal.

Hoofddraagconstructie

De hoofddraagconstructie bestaat uit een ongeschoorde staalconstructie in dwarsrichting en een geschoorde staalconstructie in de lengterichting.

Het dak

Het dak van de hal is gerealiseerd middels stalen dakplaten met een hoogte van 135mm. De dakopbouw bestaat uit PIR-isolatie met een kunststof dakbedekking. Voor het dak van de hal is rekening gehouden met een extra belasting van 20kg/m2 voor de zonnepanelen en extra belasting in verband met de sprinklerinstallatie.
Het dak is gedragen door stalen vakwerkspanten hart op hart. Het spant is in het midden ondersteund door een kolom. In verband met het afschot in het stalen dak hebben de vakwerkliggers een verlopende hoogte. De gevelkolommen worden grotendeels uitgevoerd in I-profielen.

Constructie opbouw

Zowel de constructie van de hal als de bedrijfsvloeren zijn volledig onderheid. Als paaltype is gekozen voor een Vibropaal. De voornaamste reden voor deze keuze betreft de wisselende grondslag met een groot verloop in paalpuntniveaus.

De gevels zijn uitgevoerd met verticaal overspannende sandwichpanelen met een polycarbonaat lichtstrook. Vanaf de fundering tot de lichtstrook is een prefab betonnen gevelelement.

Stabiliteit bedrijfshal

De hoofddraagconstructie bestaat uit een ongeschoorde staalconstructie in dwarsrichting en een ge-schoorde staalconstructie in de lengterichting. De stabiliteit in de dwarsrichting is voorzien door ongeschoorde vakwerkspanten.

Duurzaam en BREEAM Excellent

Techniek is voorzien van een sorteerinstallatie met een capaciteit van 12.000 pakketten per uur. Het is mogelijk deze installatie nog verder uit te bouwen. Qua duurzaamheid moet het sorteercentrum gaan voldoen aan de BREEAM Excellent-norm voor duurzame gebouwen. Daartoe komen er onder meer 4.700 zonnepanelen op het dak, die voor 80% van de benodigde elektriciteit gaan zorgen. Ook wordt het gebouw voorbereid op het opladen van elektrische vracht- en bestelauto’s.