Meer duidelijkheid over eisen inspectie galerijflats

 • Datum 17 juni 2016
Meer duidelijkheid over eisen inspectie galerijflats

Gebouweigenaren van galerijflats met uitkragende galerij- of betonvloeren zijn verplicht om galerijflats, gebouwd in de periode tussen 1950 en 1970, voor 1 juli 2017 te inspecteren conform de zgn. CUR 248-publicatie.

Om een aantal onduidelijkheden nader toe te lichten hebben de opstellers van Publicatie 248 eind mei de ‘Toelichting onderzoeksverplichting zorgplicht’ gepubliceerd.

 1. Duidelijk is nu dat de onderzoeksverplichting zich beperkt tot galerijflats en de daarbij aanwezige uitkragende galerij- en balkonvloeren.
 2. Ook is het begrip ‘galerijflat’ verduidelijkt. Een galerijflat is ‘een (flat)gebouw waarin zich twee of meer galerijen boven elkaar bevinden, die bedoeld zijn als reguliere toegang tot de woningen.’
 3. Met de onderzoeksplicht voor galerijflats met balkonvloeren ‘direct aan de kustlijn’ wordt bedoeld galerijflats met balkonvloeren die zich binnen een zone tot 10 kilometer vanaf de zee (kustlijn) bevinden.

Galerijflats die NIET onder de onderzoeksverplichting vallen worden ook nogmaals benoemd. Het gaat om:

 • flatgebouwen waarbij de galerijvloeren door consoles worden gedragen;
 • flatgebouwen waar de uitkragende vloeren d.m.v. iso-korven aan de achterliggende bouwconstructie zijn verbonden.

Gebouweigenaren krijgen nog tot 1 juli 2017 de tijd om de constructieve veiligheid van hun galerijvloeren en balkons te laten inspecteren.

Zorgplicht andere flatgebouwen en laagbouw met uitkragende vloeren

Geen onderzoeksplicht geldt er voor andere flatgebouwen en laagbouw, niet zijnde de hiervoor genoemde galerijflats, waar uitkragende vloeren monoliet zijn verbonden aan de betonnen verdiepingsvloeren of gevelbalken.

Om te voldoen aan de algemene zorgplicht van gebouweigenaren wordt echter aanbevolen om in de volgende situaties wel onderzoek te laten verrichten volgens het CUR-248 protocol. Het gaat om:

 • uitkragende vloeren van flatgebouwen direct aan de kustlijn;
 • vloeren met een uitkraging groter dan 1,0 meter en
  een woningbalkon met een breedte van ten minste 3,0 meter, of;
 • op elkaar aansluitende doorgaande vloeren, al dan niet uitgevoerd met dilatatievoegen.
 • uitkragende balkon- of galerijvloeren die permanent relatief zwaar worden belast.

Lees de volledige toelichting en aanbevelingen op SBRCURnet

 

Heeft u vragen of wilt u een CUR 248-onderzoek laten uitvoeren?

Neem contact op met Cees de Waal, tel. 06-51426770.