NEN-EN-ISO 9001:2015 – kwaliteitsmanagementsysteem

JVZ Ingenieurs is NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd en voldoet aan het door KIWA gehanteerde kwaliteitssysteem. Dit certificaat garandeert de kwaliteit van de projecten die u aan ons toevertrouwt. Bij JVZ Ingenieurs wordt gewerkt met het NEN-EN-ISO-gecertificeerde JVZ Projectclassificatiesysteem voor het integraal ontwerpen van draagconstructies voor gebouwen. Afhankelijk van de complexiteit van het project zijn er in verschillende fasen kwaliteitscontroles ingebouwd.

De borging van de kwaliteit van onze adviezen en producties vindt plaats volgens de JVZ Projectclassificatie, een onverbrekelijk onderdeel van de (NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerde) JVZ Code. Dit houdt in dat er een schaduwteam wordt gevormd dat aantoonbaar de interne toetsing van de geproduceerde stukken uitvoert.

Door kennis en ervaring te delen in ons kennisoverleg worden individuele expertises omgevormd tot collectieve kennis.

We leren van elkaars kennis en ervaring met als doel de algehele kennis bij de medewerkers van JVZ Ingenieurs op een hoger niveau te brengen.

Mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen een fout in ons werk sluipen en schade veroorzaken, dan ontlopen wij onze aansprakelijkheid niet. Om onze opdrachtgevers een betere dekking te bieden dan de standaard DNR, heeft JVZ een uitbreiding op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering gerealiseerd, waarover per project specifieke afspraken gemaakt kunnen worden.

Registerconstructeurs JVZ

Bij JVZ Ingenieurs zijn zes registerconstructeurs werkzaam: Hans NiemeijerArjan StrobosMarco MoermanEmiel Gorkink, Rene van BrandenburgGerard Strik en Ivo van den Bosch. Het kennisniveau, de werkervaring en de permanente educatie van de registerconstructeurs wordt gecontroleerd en bijgehouden door het onafhankelijke Constructeursregister. Op Constructeursregister.nl vindt u meer informatie over het onafhankelijke constructeursregister.

Constructieve Veiligheid: een ketenverantwoordelijkheid

JVZ draagt als constructeur een grote verantwoordelijkheid wanneer het gaat om constructieve veiligheid. Wij zijn de ontwerpend constructeur van bijna alle projecten waar we aan werken en meestal ook de coördinerend constructeur.

Het borgen van de constructieve veiligheid in bouwprojecten kunnen we echter niet alleen. Onze ketenpartners spelen hierbij ook een belangrijke rol. Het Kennisportaal onderschrijft dit en heeft de borgingsacties per ketenpartner op papier gezet. Uitgangspunt hierbij is dat ieder bouwproject in grote lijnen hetzelfde proces (fasen) kent. Daarmee kent elk project in essentie dezelfde borgingsacties.

De verdeling van de verantwoordelijkheid voor die acties is afhankelijk van de bouworganisatie- of contractvorm.

Uiteraard neemt JVZ haar verantwoordelijkheid voor de constructieve veiligheid. Maar JVZ deelt de mening van het Kennisportaal dat bij de constructieve veiligheid van bouwprojecten aanzienlijk meer aspecten dan alleen het constructieve ontwerp een grote rol spelen.

Wil je meer weten over de rollen van ketenpartners bij het borgen van de constructieve veiligheid? Ga dan naar het Kennisportaal Constructieve Veiligheid (www.kpcv.nl). Dit is de digitale opvolger van het “Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid”. Voor meer informatie over ketenverantwoordelijkheid kunt u het beste contact opnemen met Ivo van den Bosch.