NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering

JVZ Raadgevend Ingenieursburo B.V. in Deventer en Nijmegen voldoet aan het KIWA gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan aan NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het integraal ontwerpen van draagconstructies voor gebouwen.

Constructieve veiligheid is niet vanzelfsprekend

De borging van de kwaliteit van onze adviezen en producties vindt plaats volgens de JVZ Projectclassificatie als onverbrekelijk onderdeel van de (NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerde) JVZ Code. In het kort komt het erop neer dat er een schaduwteam gevormd wordt dat aantoonbaar de interne toetsing van de geproduceerde stukken uitvoert.

Mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen een fout in ons werk sluipen en voor schade zorgen, dan ontlopen wij onze aansprakelijkheid niet. Om onze opdrachtgevers een betere dekking te bieden dan standaard DNR heeft JVZ een uitbreiding op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering weten te realiseren, waarover per project specifieke afspraken gemaakt kunnen worden.