JVZ Ingenieurs - KIWA gecertificeerd bedrijfNEN-EN-ISO 9001:2015 – kwaliteitsmanagementsysteem

JVZ Ingenieurs is NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd. Om de kwaliteit van de projecten die u aan ons toevertrouwt te garanderen, werken wij bij JVZ met het NEN-EN-ISO-gecertificeerde JVZ Projectclassificatie systeem. Afhankelijk van de complexiteit van het onderhanden project zijn in de verschillende fasen kwaliteitscontroles ingebouwd. Door kennis en ervaring te delen in ons kennisoverleg worden individuele expertises omgevormd tot collectieve kennis. We leren van elkaars kennis en ervaring. Doel is de algehele kennis bij de medewerkers van JVZ Ingenieurs op een hoger niveau te brengen.

Wet kwaliteitsborging (Wkb)

Zoals het er nu naar uitziet is vanaf 1 januari 2019 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht. In plaats van een papieren controle vooraf, wordt tijdens de bouw en bij oplevering intensiever gelet op de wettelijke eisen uit het Bouwbesluit. Ook wij zijn ons aan het voorbereiden om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de kwaliteitsborging vanuit onze rol als ingenieursbureau en constructeur.

Registerconstructeurs JVZ

Bij JVZ Ingenieurs zijn vijf registerconstructeurs werkzaam: Hans Niemeijer, Arjan Strobos, Marco Moerman, Emiel Gorkink en Ivo van den Bosch. Het kennisniveau, de werkervaring en de permanente educatie van de registerconstructeurs wordt gecontroleerd en bijgehouden door het onafhankelijke Constructeursregister. Op Constructeursregister.nl vindt u meer informatie over het onafhankelijke constructeursregister.

Kwaliteitsborging

Ik wil teruggebeld worden

Bel-me-terug

Gerelateerd nieuws