NEN-EN-ISO 9001:2015 – kwaliteitsmanagementsysteem

JVZ Ingenieurs is NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd. Om de kwaliteit van de projecten die u aan ons toevertrouwt te garanderen, werken wij bij JVZ met het NEN-EN-ISO-gecertificeerde JVZ Projectclassificatie systeem. Afhankelijk van de complexiteit van het onderhanden project zijn in de verschillende fasen kwaliteitscontroles ingebouwd. Door kennis en ervaring te delen in ons kennisoverleg worden individuele expertises omgevormd tot collectieve kennis. We leren van elkaars kennis en ervaring. Doel is de algehele kennis bij de medewerkers van JVZ Ingenieurs op een hoger niveau te brengen.

Wet kwaliteitsborging (Wkb)

Vanaf 1 januari 2019 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht. In plaats van een papieren controle vooraf, wordt tijdens de bouw en bij oplevering intensiever gelet op de wettelijke eisen uit het Bouwbesluit. Ook wij zijn ons aan het voorbereiden om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de kwaliteitsborging vanuit onze rol als ingenieursbureau en constructeur.

Registerconstructeurs JVZ

Bij JVZ Ingenieurs zijn zes registerconstructeurs werkzaam: Hans Niemeijer, Arjan Strobos, Marco Moerman, Emiel Gorkink, Rene van Brandenburg, Gerard Strik en Ivo van den Bosch. Het kennisniveau, de werkervaring en de permanente educatie van de registerconstructeurs wordt gecontroleerd en bijgehouden door het onafhankelijke Constructeursregister. Op Constructeursregister.nl vindt u meer informatie over het onafhankelijke constructeursregister.

Constructieve Veiligheid: een ketenverantwoordelijkheid

JVZ draagt als constructeur een grote verantwoordelijkheid wanneer het gaat om constructieve veiligheid. Wij zijn de ontwerpend constructeur van bijna alle projecten waar we aan werken en meestal ook de coördinerend constructeur.

Het borgen van de constructieve veiligheid in bouwprojecten kunnen we echter niet alleen. Onze ketenpartners spelen hierbij ook een belangrijke rol. Het Kennisportaal onderschrijft dit en heeft de borgingsacties per ketenpartner op papier gezet. Uitgangspunt hierbij is dat ieder bouwproject in grote lijnen hetzelfde proces (fasen) kent. Daarmee kent elk project in essentie dezelfde borgingsacties.

De verdeling van de verantwoordelijkheid voor die acties is afhankelijk van de bouworganisatie- of contractvorm.

Uiteraard neemt JVZ haar verantwoordelijkheid voor de constructieve veiligheid. Maar JVZ deelt de mening van het Kennisportaal dat bij de constructieve veiligheid van bouwprojecten aanzienlijk meer aspecten dan alleen het constructieve ontwerp een grote rol spelen.

Wil je meer weten over de rollen van ketenpartners bij het borgen van de constructieve veiligheid? Ga dan naar het Kennisportaal Constructieve Veiligheid (www.kpcv.nl). Dit is de digitale opvolger van het “Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid”. Voor meer informatie over ketenverantwoordelijkheid kunt u het beste contact opnemen met Ivo van den Bosch.

 

Gerelateerd nieuws