Voor constructieve zaken is JVZ Ingenieurs bij nieuwbouw, verbouw- en renovatieprojecten aanspreekpunt voor Bouw- en Woningtoezicht. Tegenwoordig bestaan er tal van wettelijke regelingen waar constructies aan moeten voldoen: niet alleen stijfheid, sterkte en levensduur, maar ook uitzetting en brandveiligheid. Belangrijke aspecten waar JVZ aandacht voor heeft. Ook verrichten wij controlewerkzaamheden en second opinions op constructies van derden voor o.a. Bouw- en Woningtoezicht.

Kwaliteitsborging

Vanaf 2018 verandert de rol van Bouw- en Woningtoezicht en wordt er in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen een kwaliteitsborger geïntroduceerd. De kwaliteitsborger is een private partij die het ontwerp toetst aan het Bouwbesluit én tijdens de bouw toezicht houdt op het voldoen aan datzelfde Bouwbesluit. JVZ zal vanaf 2018 voor constructieve zaken dus ook aanspreekpunt zijn voor kwaliteitsborgers.

Bouwtoezicht

Ik wil teruggebeld worden

Bel-me-terug