Constructief ontwerpen

Constructief ontwerpen betekent voor JVZ Ingenieurs een nauwe samenwerking tussen verschillende disciplines en partijen bij nieuwbouw, verbouw en renovatie van gebouwen. Het ontwerp van de architect en de eisen van de opdrachtgever spelen bij het constructieve ontwerp een belangrijke rol. Samen met de architect, de aannemer en de opdrachtgever kijken we als ingenieursbureau naar de uitvoerbaarheid, het onderhoud, de veiligheid, maar ook naar risicobeheersing en duurzaamheid van het constructieve ontwerp. Belangrijk uitgangspunt is dat de constructies het ontwerp juist kunnen versterken.

Binnen de randvoorwaarden die door de architect en de opdrachtgever gesteld worden, bedenken we oplossingen die enerzijds economisch haalbaar zijn en anderzijds technisch maakbaar zijn.

Programma van eisen

Bij de start van een nieuwbouwproject is niet alleen duidelijkheid over het programma van eisen en wensen van belang, maar ook over het beschikbare budget en de planning. Om in één ontwerp alle verschillende uitgangspunten met elkaar te verenigen, dient onze constructief ontwerper steeds weer een beroep te doen op zijn creativiteit en inventiviteit.

Lees meer

 

Duurzaam construeren

Duurzaam construeren is in de basis het fundament onder ons vak als ingenieursbureau en constructeur. Dit betekent voor JVZ Ingenieurs efficiënt construeren door het ontwerp zo goed mogelijk aan te laten sluiten op alle randvoorwaarden. Om het materiaalverbruik zo laag mogelijk te houden, construeren we scherp. De (draag)constructie is in onze ogen een integraal onderdeel van het ontwerp van de architect.

Om zeker te weten dat de uitgangspunten voor het constructieve ontwerp in het bestekontwerp nog overeind staan, vinden wij het belangrijk om zo lang mogelijk bij het project betrokken te blijven.

Levensloopbestendig

We willen een duurzaam gebouw creëren door levensloopbestendig te bouwen. In overleg met de opdrachtgever houden we rekening met de flexibiliteit in het gebouw en toekomstige uitbreidingen.