Elektraleidingen in ‘energiekolom’

  • Datum 04 juni 2012
Elektraleidingen in ‘energiekolom’

Bron: Cement, februari 2010

Kolommen voor een schoolgebouw in Utrecht, die oorspronkelijk bestemd waren om ventilatielucht door het gebouw te blazen, blijken ook van nut voor opname van data- en elektraleidingen. Deze ‘intergrale energiekolom’ is ontworpen door JVZ Raadgevens Ingenieursbureau. De kolom is opgebouw uit beton en staal en transporteert ventilatielucht naar de inblaasopening in het verlaagd plafond. On de kolom zijn ook leidingen voor elektra en data opgenomen. De binnenwanden dienen hierdoor alleen nog als visuele en akoestische scheiding.

Betonnen schil

De kolommen zijn 5,50m hoog en staan 7,20m uit elkaar. Ze hebben een stalen kern van 300mm dik die is gevat in een betonnen schil van 125mm dik. Elke kolom is opgebouwd uit een doorgaande staalkolom met een diameter van 298,5mm. Hieraan is de betonschil gekoppeld.

Elke kolom telt acht bundels pvc-buizen om de data- en elektraleidingen door te geleiden. Deze komenin de voet van de kolom uit in contactdozen, waarvoor in het beton een band is uitgespaard. December 2010 is het gebouw opgeleverd.