Bram geslaagd voor ‘Master in Structural Engineering’

  • Datum 16 juni 2021
Bram geslaagd voor ‘Master in Structural Engineering’

De afgelopen drie jaar heb ik de masteropleiding “Master in Structural Engineering” gevolgd aan de Hogeschool van Amsterdam. Met vakken zoals ‘Toegepaste Mechanica’, ‘Staal’, ‘Beton’, ‘Hout’, ‘Metselwerk’, ‘Geotechniek’, ‘Constructief ontwerpen’ en ‘Complexe modellering’ worden zowel theoretische als de praktische aspecten van constructief ontwerpen behandeld.

De inhoudelijke kennis die ik heb opgedaan tijdens deze studie is direct toepasbaar in de praktijk door mijn werkzaamheden als constructeur bij JVZ ingenieurs. De opleiding heeft me de begaanbare wegen binnen de Eurocode laten zien. Door kennis van de Eurocode is het mogelijk om deze in perspectief te plaatsen bij constructieve advisering.

Als afstudeeronderzoek ben ik aan de slag gegaan met de problematiek die komt kijken bij de beoordeling van CLT-vloerelementen op looptrillingen. CLT staat voor Cross Laminated Timber, dat valt te vertalen als Kruislings Gelamineerd Hout. Het is namelijk zo dat bij een overgroot gedeelte van de CLT-vloeren de toetsing op trillingen volgens de Eurocode 5 niet meer toereikend is. In dat geval zou aanvullend onderzoek benodigd zijn.

Het eindresultaat van het onderzoek is een stappenplan waarmee constructieve ontwerpers de mogelijkheid hebben om een trillingsverificatie uit te voeren bij CLT-vloeren, zonder daarvoor de benodigde dynamica volledig te hoeven beheersen. In het onderzoek heb ik aandacht besteed aan invloeden door ‘de meewerkende breedte’, ‘sparingen’ en ‘niet-starre tussenondersteuningen’.

Meer weten over zijn afstudeeronderzoek? Zie: https://www.houtwereld.nl/projectnieuws/nederlands-master-onderzoek-clt-vloeren-soms-overgedimensioneerd-om-trilling/