Beoordeling veiligheid van gebouwen met breedplaatvoeren

  • Datum 25 oktober 2017
Beoordeling veiligheid van gebouwen met breedplaatvoeren

Het ministerie van BZK publiceerde 5 oktober een informatiedocument dat gemeenten, gebouweigenaren en betrokken constructeurs moet helpen bij de beoordeling of bestaande gebouwen met breedplaatvloeren veilig zijn. JVZ kan worden ingeschakeld om onderzoek te doen naar de constructieve veiligheid van breedplaatvloeren.

Het document is opgesteld naar aanleiding van de bekendmaking van de onderzoeksresultaten naar de oorzaken van het instorten van de parkeergarage in Eindhoven.

De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van een bestaand gebouw ligt bij de eigenaar en het toezicht daarop bij de gemeente. Bouwers, constructeurs of leveranciers zijn door het ministerie opgeroepen om de bij hen beschikbare projectinformatie zo mogelijk te delen met de eigenaar en de gemeente, zodat een snelle beoordeling van de gebouwen kan plaatsvinden.

JVZ kan worden ingeschakeld om onderzoek te doen naar de constructieve veiligheid van breedplaatvloeren in bestaande bouwwerken opgeleverd na 1999. Woningen en woongebouwen worden buiten beschouwing gelaten, tenzij deze onderdeel uitmaken van meerlaagse constructies met bijvoorbeeld parkeergarages/winkels.

Stappenplan

Aan de hand van het gepubliceerde stappenplan kan JVZ in opdracht van de eigenaar vaststellen of er een veiligheidsrisico is.

Uit het stappenplan blijkt, dat er een onderscheid wordt gemaakt in:

  1. situaties waarin urgente risico’s directe maatregelen vereisen,
  2. situaties met mogelijke veiligheidsrisico’s waarvoor geen directe maatregelen nodig worden geacht,
  3. en situaties waarin er geen veiligheidsrisico is.

In het geval van situatie 2 wordt nog aanvullend onderzoek uitgevoerd om de risicoanalyse aan te scherpen, meldt het ministerie.

Downloads

Download stappenplan beoordeling veiligheid breedplaatvloeren bestaande bouw